Pagaliau patvirtintas naujasis e. atpažinties, e. parašo ir kitų susijusių paslaugų reguliavimas

Pagaliau oficialiai buvo paskelbtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (taip pat sutinkamas eIDAS pavadinimu :)) ir tai ko gero viena aktualesnių naujienų visiems kas kaip nors yra susijęs su elektroninės atpažinties, elektroninio parašo, elektroninių dokumentų klausimais.

eIDAS reglamentu siekiama suteikti galimybę saugiai ir sklandžiai vykdyti elektronines įmonių, gyventojų ir valdžios institucijų tarpusavio operacijas, tokiu būdu didinant viešųjų ir privačiųjų elektroninių paslaugų, elektroninio verslo ir elektroninės prekybos veiksmingumą Europos Sąjungoje. Dabar galiojanti Direktyva dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos iš esmės yra skirta tik elektroniniams parašams, o dėl skirtingo šios direktyvos aiškinimo valstybėse narėse ji yra nevienodai įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu, ir tai sukelia tarpvalstybinio elektroninio parašo pripažinimo problemų. Tikimasi, kad siūlomas naujasis teisinis reguliavimas sukurs išsamią Europos Sąjungos lygmens tarpvalstybinę ir tarpšakinę sistemą, kuri užtikrintų saugias, patikimas ir patogias elektronines operacijas, apimančias elektroninę atpažintį, elektroninius parašus, elektroninius spaudus, elektronines laiko žymas, elektroninius dokumentus, elektronines pristatymo paslaugas ir svetainių tapatumo nustatymą.

Gerai tai, kad naujasis reguliavimas įsigalios nuo 2016 m. liepos 1 d., ir dar yra šiek tiek laiko tiek rinkai tiek ir valstybinėms įstaigoms pasiruošti eIDAS reglamento įgyvendinimui.

Aišku šiek tiek nuvylė tai, kad nemažai eIDAS straipsnių yra ne tokie konkretūs kaip norėtųsi ir yra nurodyta, kad detalės bus išdėstytos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, kurie atsiras laikotarpyje iki 2016-07-01 (eIDAS reglamento įsigaliojimo datos).

Oficialų reglamento tekstą įvairiomis kalbomis galite pasiekti šia nuoroda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

Patiko? Pasidalink su kitais!
Tagged with: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.