Europos Komisija paskelbė Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategiją: An open, safe and secure Cyberspace

Europos Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė kibernetinio saugumo strategiją kartu su Komisijos direktyvos dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo pasiūlymu.

Kibernetinio saugumo strategija „Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“ yra išsami ES vizija, kaip geriausiai užirsti kelią kibernetinės veiklos sutrikdymui bei atakoms ir kokių atsakomųjų priemonių imtis. Taip siekiama remti europines laisvės ir demokratijos vertybes ir užtikrinti saugų skaitmeninės ekonomikos augimą. Konkrečiais veiksmais siekiama didinti informacinių sistemų atsparumą elektroniniams nusikaltimams ir stiprinti ES tarptautinę kibernetinio saugumo politiką ir kibernetinę gynybą.

Strategijoje išdėstoma ES kibernetinio saugumo vizija ir nurodomi penki prioritetai:

 1. Pasiekti kibernetinį atsparumą
 2. Radikaliai sumažinti elektroninių nusikaltimų skaičių
 3. Sukurti kibernetinės gynybos politiką ir pajėgumus, susijusius su bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP)
 4. Plėtoti pramonės ir technologinius išteklius kibernetiniam saugumui užtikrinti
 5. Sukurti nuoseklią tarptautinę Europos Sąjungos kibernetinės erdvės politiką ir remti pagrindines ES vertybes.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_en.htm

Patiko? Pasidalink su kitais!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tagged with: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.